12.10.2020 - 23.10.2020 „Jesień w lesie”

Cele główne:
 • rozwijanie wiedzy w zakresie pory roku jaką jest jesień,
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych i ich zwyczajów,
 • poznawanie litery E,e,
 • wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w lesie podczas spacerów i grzybobrania,
 • zaznajamianie dzieci z muzyką klasyczną,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej,
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów, poznanie cyfry 5,
 • rozwijanie sprawności językowych, umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoskowania,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej.

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Zachęcanie do spacerów po parku i lesie, zbierania darów jesieni
 • Informowanie o postępach dziecka