10.05.2021 – 21.05.2021 „Łąka w maju”

Zadania edukacyjne:
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców
– rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt 
– utrwalanie pojęcia „owady” oraz nazw owadów i mieszkańców łąki
– utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń
– rozwijanie umiejętności kodowania
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach metodą R. Labana

Współpraca z rodzicami:
– podczas spacerów obserwujemy zabudowę ulic
– zwracamy uwagę na budynki użyteczności publicznej, na których można dostrzec symbole narodowe tj. godło i flaga
– szukamy pomników przyrody oraz pomników upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski i naszego miasta