02.11.2020 – 13.11.2020 „Dbam o zdrowie w jesienne dni”

Zadania edukacyjne:
  • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
  • kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania
  • poszerzanie wiedzy na temat ludzkiego ciała
  • kształtowanie i doskonalenie odpowiedzialności za własne zdrowie
  • rozpoznawanie i nazywanie liczby: „0”
  • zapoznanie z matą do kodowania
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby
  • wprowadzenie litery: „I, i” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Współpraca z rodzicami:
  • podczas spacerów i wycieczek zwracamy szczególną uwagę na zmieniające się warunki atmosferyczne tj. zmiana temperatury, częste opady deszczu oraz mgła
  • rozmawiamy z dziećmi na temat właściwego ubierania się tj. ciepłe kurtki, czapki, buty, rękawiczki oraz sposobów radzenia sobie z objawami przeziębienia