01.09.2020 – 11.09.2020 „Witaj przedszkole, wracamy z wakacji!”

Zadania edukacyjne:
  • integrowanie grupy
  • tworzenie kodeksu grupy
  • wspominanie miejsc wakacyjnego odpoczynku (działka, morze, góry, las, wieś)
  • oglądanie pamiątek: zdjęć, pocztówek, map i pamiątek
  • wprowadzenie litery „O, o” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • rozwijanie zdolności estetycznej w pracach plastycznych
  • rozpoznawanie i nazywanie liczby: 1 i 2
Współpraca z rodzicami:
  • rozmawiamy o wspólnie spędzonych wakacjach, przygodach wakacyjnych i przywiezionych pamiątkach
  • rozmawiamy o ważnej roli Pana Boga podczas letniego odpoczynku 

Realizowany program: 
program wychowania przedszkolnego Wokół przedszkola, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC S.A, Kielce 2018

Rok szkolny: 2020/2021