Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem (13.01.2020 - 24.01.2020)

Cel ogólny:  
Kształtowanie właściwej postawy wobec osób starszych. Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności: ruchowej, słownej, plastycznej w związku z uroczystością Dnia Babci i Dziadka.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  1. Kształtowanie umiejętności okazywania serdeczności, miłości i szacunku  Babciom i Dziadkom.
  2. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami poprzez przygotowanie dla nich uroczystości.
  3. Budzenie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi występującymi o tej porze roku. Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tegorocznej zimy. Poznanie zależności długości dnia od pory roku.
  4. Aktywizowanie wyobraźni dzieci oraz rozwijanie koncentracji uwagi.
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
  1. Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych (czapka, szalik, rękawiczki).
  2. Współudział w zorganizowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
  3. Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.