Dbamy o zdrowie jesienią (14.10.2019 – 25.10.2019)

Cel ogólny:  Wdrażanie do świadomego dbania o własne zdrowie w okresie jesiennym

Zadania wychowawczo – dydaktyczne
1. Przybliżenie postaci świętego Jana Pawła II – Wielkiego Papieża, Polaka, Nauczyciela. Nabywanie szacunku dla pracy nauczycieli. 
2. Zachęcanie do zdrowego stylu życia 
    - utrwalanie zasad zdrowego żywienia,
    - uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
    - zachęcanie do dbania o zęby,
    - rozumienie potrzeby ruchu dla zdrowia.
3. Poznanie sposobu pochodzenia i otrzymywania kilku produktów ( chleba, sera, cukru)
4. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej - ćwiczenie analizy słuchowej (wyodrębnianie głoski w nagłosie  i wygłosie wyrazów). Wprowadzenie małej i wielkiej litery „a, m” oraz cyfry 3

WSPÓLPRACA Z RODZICMI
1. Współudział w organizacji Dnia Papieskiego i Dnia Edukacji.
2. Indywidualne konsultacje.