16.04.2020 Czwartek

1. Dzisiaj zapraszam Was do zabawy „Długi, krótki” – będą to ćwiczenia w mierzeniu i porównywaniu długości.
Do zabawy będzie Wam potrzebne: dwa równe sznurki (mogą to być dwie tasiemki, wstążki, sznurowadła, paski) o długości ok 0,5 - 1 metra oraz linijka. Przyda się również mały dywanik lub bieżnik na stół, wycieraczka albo podkładka pod talerz w kształcie prostokąta; 2 kartki A4, ołówek i nożyczki.

a) ułóż oba sznurki równolegle do siebie tworząc z nich drogę. Czy oba sznurki są równej długości, czy ich długość się różni? Te sznurki są…..  (równe). Sprawdź długość obu sznurków za pomocą kroków (stopa za stopą), licz głośno.

b) ułóż sznurki

Czy długość obu sznurków się zmieniła? Sprawdź długość obu sznurków za pomocą kroków (stopa za stopą)

c) popatrz na wycieraczkę (podkładkę, bieżnik, dywanik). Jaką figurę ci przypomina? Jakiej długości są jego boki? (sprawdź „na oko”). Teraz porównaj długość boków za pomocą sznurków. Czy oba sznurki są tej samej długości. Co możesz o nich powiedzieć? (jeden bok jest dłuższy, a drugi krótszy).

d) sprawdź długość boków dywanika. Obejdź „stopa za stopą” boki dywanika i głośno policz kroki obu boków. Czy liczba Twoich kroków na dłuższym i krótszym boku jest taka sama? Jeśli nie, co to może znaczyć?
Poproś by teraz rodzic lub rodzeństwo wykonało tę samą czynność. Czy liczba kroków jest taka sama jak u Ciebie?? Od czego zależy zmienna liczba kroków? (długość stopy). Odrysuj na kartce swoją stopę i stopę rodzica. Wytnij je u porównaj długość.

e) zmierz długość wycieraczki (podkładki, książki) za pomocą linijki. Rozpocznij pomiar od cyfry 0. Potrafisz odczytać pomiar? Czy oba boki są równe? 

Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanów się, jak to sprawdzić. Pokoloruj tasiemki. Dokończ rysować kurczęta według wzoru. Pokoloruj trzeciego kurczaczka, licząc od prawej strony.