Zwierzęta, sztuka i My (03.06-14.06)

Cel ogólny: Lubimy podczas zabaw zamieniać się w małych artystów i wzbogacamy wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących naszą Polskę oraz różne części świata

Zadania edukacyjne:
  • Wzbogacamy wiadomości przyrodnicze oraz słownictwo o nazwy zwierząt zamieszkujących w Polsce i na świecie.
  • Wiemy, że należy szanować przyrodę i każdą formę życia.
  • Poszerzamy wiadomości na temat pracy malarza i rzeźbiarza.
  • Uwrażliwiamy się na sztukę podczas wizyt w Muzeum
Współpraca z rodzicami:
  • Warto z dzieckiem wspólnie wybrać się do zoo, obejrzeć film przyrodniczy, czy też przeglądać albumy ze zwierzętami.
  • Zwracamy uwagę na wartość historyczną przedmiotów używanych w dawnych czasach, np. podczas wizyty w Muzeum, itp.