Święto mamy i taty oraz moje! (20.05-31.05)

Cel ogólny: Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną. Określanie własnego miejsca w rodzinie. Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do matki oraz ojca.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:
  • Kształtowanie postawy szacunku dla członków rodziny
  • Określanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
  • Stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi.
  • Wzbogacenie wiadomości o dzieciach z różnych krajów.
  • Stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności swobodnego wypowiadania się.
  • Wyrabianie w dziecku szacunku dla dzieci różnych narodowości.
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek
  • Pomoc w przygotowaniach do Festynu Rodzinnego.