Rolnik przyjaciel przyrody i zwierząt (25.03-05.04)

Cel ogólny: Poznanie cudownego świata przyrody stworzonego przez Boga. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz poznanie i budzenie miłości do zwierząt i pracy rolnika.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i technicznych.
  • Poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt; porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa
  • Poszerza wiedzę o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych.
  • Zapoznaje się z pracą rolnika oraz jego sprzętem.
  • Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata.
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek .
  • Udział we Mszy Św.