Polska moim domem, a książka przyjacielem (23.04-02.05)

Cel ogólny: Rozumienie przynależności narodowej, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna kraju i oryginalności regionów Polski oraz budzenie miłości do książek.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:
  • Rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji wg wzoru.
  • Poszerza wiedzę o różnicach i podobieństwach między biblioteką i księgarnią.
  • Rozpoznawanie symboli narodowych.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych.
  • Wyzwalanie i rozwijanie różnych sposobów ekspresji twórczej.
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek
  • Czytanie książek dzieciom.