Jesienią dbamy o swoje zdrowie, więc chętnie jemy warzywa i owoce! (01.10-12.10)

Cel ogólny: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej przez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie oraz pogłębianie świadomości o zdrowym stylu życia.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:
  • Poznawanie darów jesieni - rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rodzinnych oraz z innych regionów świata, wyodrębnianie ich charakterystycznych cech (kształt, barwa, smak i zapach), różnice w wyglądzie, sposób przechowywania i spożywania.
  • Kształtowanie zasad bezpiecznego grzybobrania.
  • Doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowanych z owoców i warzyw.
  • Kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie.
Współpraca z Rodzicami:
  • Dostosowywanie ubrań do panującej aury.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych