Czy to zbliża się już wiosna? (25.02-08.03)

Cel ogólny: Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na jej piękno. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi oznakami przedwiośnia symbolizującego nadejście wiosny na podstawie obserwacji przyrody.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie przedwiośnia, poznanie zwiastunów wiosny.
  • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus itp.
  • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku (budzenie się roślin do życia – kiełkowanie, pojawianie się pąków i liści, kwitnienie; zmiany w pogodzie; zmiany w zachowaniu się zwierząt: śpiew ptaków; coraz dłuższe dni; wyższa temperatura).