Zabawy na śniegu (22.01–26.01)

Zadania edukacyjne:
  • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
  • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w zimie
  • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
  • rozpoznawanie drukowanej litery "G, g" – wielkiej i małej
  • poznanie nazw dni tygodnia; uświadomienie dzieciom następstwa dni tygodnia
  • zapoznanie ze sportami zimowymi  tj. biegi narciarskie, łyżwiarstwo, hokej
Współpraca z rodzicami:
  • podczas spacerów rozmawiamy z dziećmi na temat aktualnej pogody
  • zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
  • zwracamy uwagę na kompletność garderoby dziecka tj. rękawiczki