Witajcie w przedszkolu (01.09-15.09)

Cel ogólny: wdrażanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Poznanie kolegów - integrowanie się z grupą rówieśniczą.
  • Poznanie przedszkola i najbliższego otoczenia.
  • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
  • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
  • Wypowiadanie się na temat wakacji, uważne słuchanie kolegów.
Współpraca z rodzicami:
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.
  • Dawanie dobrego przykładu dzieciom.
  • Pomoc dzieciom w tworzeniu kącików tematycznych.