Szanujemy środowisko, w którym żyjemy (09.04-20.04)

Cel ogólny: zachęcanie do dbania o zdrowie naszej planety

Zadania dydaktyczno-wychowawcze:

  • Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska.
  • Kształtowanie zachowań proekologicznych.
  • Propagowanie idei obchodów Dnia Ziemi.
  • Zapoznanie z literą ż, h - małą i wielką.
  • Mierzenie pojemności naczyń.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
Współpraca z rodzicami:
  • Wyrabianie u dzieci świadomości ekologicznej poprzez segregowanie śmieci, używanie toreb ekologicznych, oszczędzanie wody i energii elektrycznej.