Niedługo lato i wakacje (11.06-22.06)

Cel ogólny: wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Określanie pogody oraz zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata.
  • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych, zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce, podczas burzy.
  • Poznanie roślin i zwierząt żyjących w środowisku wodnym.
  • Poznanie środków komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej.
  • Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcanie dzieci do jak najczęstszego przebywania na świeżym powietrzu.
  • Organizowanie dzieciom bezpiecznego wypoczynku.
  • Zachęcanie dzieci do gromadzenia pamiątek z wakacji.