Nadeszła jesień (25.09–29.09)

Zadania edukacyjne:
  • zapoznanie z zasadami ruchu drogowego
  • poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
  • poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
Współpraca z rodzicami:
  • dostrzeganie i nazywanie pojazdów podczas spaceru
  • zwracanie uwagi na sygnały wydawane przez pojazdy specjalne
  • rozmowa na temat uprzywilejowania pojazdów specjalnych
  • jeśli zajdzie taka możliwość, zatrzymanie się i obserwacja pojazdów na drodze