Jesień w sadzie i ogrodzie (02.10-13.10)

Cel ogólny: budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych, owoców i warzyw.
  • Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.
  • Zapoznanie ze sposobami przechowywania owoców i warzyw.
  • Zapoznanie z wartościami odżywczymi owoców i warzyw.
  • Zapoznanie z literą o, a - małą i wielką, drukowaną i pisaną.
  • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 1,2,3.
Współpraca z rodzicami:
  • Przy różnego rodzaju okazjach (pobyt w sadzie, ogrodzie, na zakupach) pomagamy dziecku w rozpoznawaniu różnych owoców i warzyw.
  • Zachęcamy dziecko do zjadania owoców i warzyw jako bogatego źródła witamin.
  • Zachęcamy do wspólnego wykonywania prostych potraw.