Co robimy w wolnym czasie? (27.11-08.12)

Cel ogólny: propagowanie różnych form spędzania czasu wolnego

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Poznanie historii powstania pluszowego misia, który bawi, uczy, wychowuje.
  • Kształtowanie poczucia konieczności szanowania zabawek.
  • Przygotowanie do wizyty św. Mikołaja.
  • Zapoznanie z literą l - małą i wielką, drukowaną i pisaną.
  • Klasyfikowanie figur geometrycznych.
Współpraca z rodzicami:
  • Wdrażanie nawyku dbania o własne rzeczy.
  • Organizowanie wspólnych zabaw z dzieckiem.
  • Tworzenie świątecznego klimatu oczekiwania na św. Mikołaja.