Babcia i dziadek (15.01-19.01)

Zadania edukacyjne:
  • budzenie uczucia szacunku i przywiązania do  babci i dziadka
  • przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
  • rozpoznawanie drukowanej litery "B, b"– wielkiej i małej
  • rozpoznawanie i nazywanie cyfry:  7
Współpraca z rodzicami:
  • odwiedzamy dziadków z okazji Ich święta i składamy Im życzenia
  • przypominamy dzieciom o kulturalnym zachowaniu się wobec osób starszych
  • pamiętamy o odmawianiu modlitwy za zdrowie Babci i Dziadka.