Polska – moja Ojczyzna (4.05-12.05)

Zadania edukacyjne:
  • Poznawanie symboli narodowych (godło, flaga) oraz znaczenia tych znaków dla naszego kraju – Polski
  • zapoznanie z mapą Polski i wskazywanie na niej Warszawy (stolicy) oraz Bydgoszczy
  • kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie zainteresowania Polską oraz przywiązania do swojego kraju.
Współpraca z Rodzicami:
  • Podczas spacerów z dziećmi obserwujemy zabudowę ulic, wzbudzamy przywiązanie do własnej miejscowości, własnego osiedla
  • zwracamy uwagę na budynki użyteczności publicznej, na których można odnaleźć symbole narodowe takie jak godło lub flaga
  • pokazujemy dzieciom pomniki przyrody, które również oznaczone są symbolem narodowym oraz pomniki upamiętniające ważne wydarzenia z historii Polski lub regionu
  • wspólnie modlimy się np. za poległych w obronie Ojczyzny.