Dla rodziców‎ > ‎

Plan zajęć dodatkowych - 2017/2018


KATECHEZA:

poniedziałki:
  9.00 –  9.30   Krasnale 

KATECHEZA:

poniedziałki:
  9.00 –    9.30   Elfy
  9.30 –  10.00   Gumisie 
10.00 –  10.30   Kangurki
10.30 –  11.00   Puchatki
11.00 –  10.15   Smerfy
 
piątki (oprócz I-wszego piątku m-ca):
  9.00 –    9.30   Elfy
  9.30 –  10.00   Gumisie 
10.00 –  10.30   Kangurki
10.30 –  11.00   Puchatki

JĘZYK ANGIELSKI:

wtorki:
   8.50 –   9.20    Kangurki
   9.20 –   9.45    Smerfy
   9.45 – 10.00    Krasnale
 10.00 – 10.30    Puchatki
 10.30 – 11.00    Gumisie
 11.00 – 11.30    Elfy
 
czwartki:
12.00  –  12.30   Puchatki
12.30  –  13.00   Kangurki
13.00  –  13.30   Elfy
13.30  –  14.00   Gumisie
14.00  –  14.15   Krasnale
14.15  –  14.40   Smerfy

JĘZYK FRANCUSKI:

wtorki (co drugi tydzień zmiana godziny):
   9.00 –   9.30   12.30 - 13.00  Gumisie
   9.30 – 10.00   12.00 - 12.30  Elfy

czwartki:
   9.00 –   9.30   12.30 - 13.00  Gumisie
   9.30 – 10.00   12.00 - 12.30  Elfy

TAŃCE WSPÓŁCZESNE:

piątki:
12.00  –  12.30   Puchatki
12.30  –  13.00   Kangurki
13.00  –  13.30   Smerfy
13.30  –  14.00   Gumisie
14.00  –  14.30   Elfy

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

zajęcia indywidualne z dziećmi wg ustaleń nauczyciela
prowadzącego

TANIEC LUDOWY:

poniedziałki:
12.00  –  12.30   Elfy
12.30  –  13.00   Gumisie
13.00  –  13.30   Puchatki
13.30  –  14.00   Kangurki
14.00  –  14.30   Smerfy

SZACHY:

piątki:
12.00 - 12.45   Elfy

GIMNASTYKA ZDROWOTNA:

poniedziałki:
12.00  –  12.30   Puchatki
12.30  –  13.00   Kangurki
13.00  –  13.30   Smerfy
13.30  –  14.00   Gumisie
14.00  –  14.30   Krasnale
14.30  –  15.00   Elfy

czwartki:
   8.30 –   9.00    Kangurki
   9.00 –   9.30    Smerfy
   9.30 – 10.00    Puchatki
 10.00 – 10.30    Gumisie
 10.30 – 11.00    Elfy

RYTMIKA:

poniedziałki:
  8.30  –   9.00    Elfy
  9.00  –   9.25    Gumisie
  9.25  –   9.50    Kangurki
  9.50  – 10.10    Puchatki
 10.10 – 10.30    Smerfy
 10.30 – 10.50    Krasnale

PRÓBA ŚPIEWU:

środy:
11.00 – 11.30  Chórek "Aniołki"
12.00 – 12.15  Gumisie, Elfy
12.15 – 12.30  Puchatki, Kangurki

GRA NA PIANINIE: 

środy i czwartki:
 12.30 – 15.15   zapisane dzieci

ZAJĘCIA CHEMICZNE:

piątki (I-wsze piątki m-ca):
  9.00 –    9.30   Elfy
  9.30 –  10.00   Gumisie 
10.00 –  10.30   Kangurki
10.30 –  11.00   Puchatki
11.00 –  11.30   Smerfy