Dla rodziców‎ > ‎

Plan zajęć dodatkowych - 2018/2019

KATECHEZA: Siostra

wtorki:
  8.30 –  9.00   Smerfy
  9.00 –  9.30  Krasnale

KATECHEZA: Ksiądz

środy:
  9.00 –    9.30   Kangurki
  9.30 –  10.00   Puchatki
10.00 –  10.30   Elfy
10.30 –  11.00   Gumisie
 
piątki (oprócz I-wszego piątku m-ca):
10.00 –  10.30   Kangurki
10.30 –  11.00   Elfy
11.00 –  11.30   Gumisie
12.05 –  12.35   Puchatki

JĘZYK ANGIELSKI:

poniedziałki:
   9.50 – 10.15    Smerfy
 10.15 – 10.35    Krasnale

środy:
   8.30 –   9.00    Elfy
   9.00 –   9.30    Puchatki
   9.30 – 10.00    Kangurki
 10.00 – 10.30    Gumisie
 
czwartki:
   8.30 –   9.00    Elfy
   9.00 –   9.30    Puchatki
   9.30 – 10.00    Kangurki
 10.00 – 10.30    Gumisie

JĘZYK FRANCUSKI:

wtorki (co dwa tygodnie zmiana godziny):
 10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Elfy
 11.00 – 11.30   12.30 - 13.00  Gumisie

czwartki:
 10.30 – 11.00   12.00 - 12.30  Elfy
 11.00 – 11.30   12.30 - 13.00  Gumisie

TAŃCE NOWOCZESNE:

piątki:
12.00  –  12.30   Smerfy
12.30  –  13.00   Kangurki
13.00  –  13.30   Gumisie
13.30  –  14.00   Puchatki
14.00  –  14.30   Elfy

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

zajęcia indywidualne z dziećmi wg ustaleń nauczyciela
prowadzącego

TANIEC LUDOWY:

środy:
12.00  –  12.30   Gumisie
12.30  –  13.00   Elfy 
13.00  –  13.30   Smerfy
13.30  –  14.00   Kangurki
14.00  –  14.30   Puchatki 
14.30  –  15.00   Krasnale

SZACHY:

piątki:
12.00 - 12.40   Gumisie, Elfy

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA:

poniedziałki:
12.00  –  12.30   Smerfy
12.30  –  13.00   Kangurki
13.00  –  13.30   Gumisie 
13.30  –  14.00   Elfy
14.00  –  14.30   Puchatki
14.30  –  15.00   Krasnale

Piątki:
   8.30 –   9.00    Elfy
   9.00 –   9.30    Puchatki
   9.30 – 10.00    Smerfy
 10.00 – 10.30    Krasnale
 10.30 – 11.00    Gumisie
 11.00 – 11.30    Kangurki

RYTMIKA I PRÓBA ŚPIEWU:

środy:
  8.30  –   9.00    Puchatki
  9.00  –   9.30    Elfy
  9.30  –   9.45    Gumisie
  9.45  – 10.00    Smerfy
 10.00 – 10.30    Krasnale
 10.30 – 11.00    Kangurki

CHÓREK "ANIOŁKI":

piątki:
 11.00 – 11.30  Chórek "Aniołki"

GRA NA PIANINIE: 

piątki:
12.00 – 14.00   zapisane dzieci

ZAJĘCIA CHEMICZNE:

piątki (I-wsze piątki m-ca):
  9.00 –    9.30   Elfy
  9.30 –  10.00   Gumisie 
10.00 –  10.30   Kangurki
10.30 –  11.00   Puchatki
11.00 –  11.30   Smerfy